Banden

Het belangrijkste onderdeel van uw auto is niet de motor. Vele mensen denken dat banden een vrij onbelangrijk deel van hun auto zijn. Dat is een grove misvatting. Banden zijn immers het enige contact tussen uw auto en het wegdek. In deze brochure zult u ontdekken dat banden in werkelijkheid hoogwaardige, technisch geavanceerde en vitale componenten zijn van de snelle, pittige auto’s van vandaag. Banden moeten schokken absorberen, een goede rechtuitstabiliteit garanderen, prima roleigenschappen bezitten en zo lang mogelijk meegaan. In het bijzonder echter moeten ze grote krachten kunnen opvangen, zowel in langs- als in dwarsrichting (bijvoorbeeld bij het remmen, versnellen of bochten nemen), en zodoende borg staan voor een optimale en veilige wegligging. Dat is vooral belangrijk wanneer de weg glad of nat is, of bedekt met sneeuw of ijs.

Als u uw banden deskundig onderhoudt, zullen ze hun eigenschappen onverminderd bewaren. Net als alle technologisch geavanceerde producten moeten banden met zorg behandeld worden. Alleen dan hebt u de zekerheid dat ze tijdens hun hele levensduur hetzelfde rijcomfort, dezelfde veiligheid en hetzelfde prestatieniveau zullen behouden. Nuttige tips voor verzorging en onderhoud van uw banden.door stoeprand beschadigde band
**Voer om de twee weken een visuele inspectie van uw banden – én uw reserveband – uit en controleer de bandenspanning. Ontdekt u een (mogelijke) beschadiging, laat uw band dan onmiddellijk door een vakman nakijken.

Controleer regelmatig de bandenspanning.

Levensduur en veiligheid van een band worden in belangrijke mate bepaald door een juiste bandenspanning. Deze wordt door banden- en autofabrikanten voor ieder automodel apart vastgesteld. De juiste waarden vindt u in de handleiding van uw auto evenals op de tankklep, de portierstijl of het handschoenkastje.

Een te hoge of te lage bandenspanning vermindert het optimale contact van de band met het wegdek en dus de grip ervan. Dit veroorzaakt niet alleen een ongelijkmatige slijtage van het loopvlak, maar ook merkbaar slechtere rijeigenschappen. Dit kan vooral gevaar opleveren bij het snel nemen van bochten.
Als de bandenspanning niet afgestemd is op de belasting, ondergaat de band een sterkere vervorming waardoor de temperatuur oploopt. Een te hoge temperatuur kan tot beschadiging leiden en de band zelfs geheel onbruikbaar maken.
positie bandenspanning
**Controleer de bandenspanning zorgvuldig om de twee weken en corrigeer deze indien nodig. Belangrijk: doe dit alleen bij koude, niet warmgelopen banden! Vergeet ook het reserve- of noodwiel niet, zodat dit bij pech optimaal beschikbaar blijft. Gaat het om een zogenaamd noodwiel (compact reservewiel), volg dan de aanwijzingen van de fabrikant.

Vermijdt schade.

Banden kunnen – zonder dat u het merkt – beschadigd raken. Ontdekt u een (mogelijke) beschadiging, laat uw band dan onmiddellijk door een vakman nakijken.
**Moet u over een hindernis rijden, doe dit dan bij zo laag mogelijke snelheid en onder een zo stomp mogelijke hoek, liefst een rechte hoek. Controleer uw banden ook regelmatig op uitwendige beschadigingen zoals insnijdingen, uitstulpingen of ingedrongen voorwerpen.*

Vermijd overbelasting.

Vermijd overbelasting van uw banden door overdreven snelheid of te zware belading van uw auto. Het negatieve effect hiervan is vergelijkbaar met dat van een te lage bandenspanning en kan uw band onherstelbaar beschadigen.
**Rij niet met te zware ladingen. Rijdt u met de hoogst toegestane lading en/of met hoge snelheid, pas de bandenspanning dan aan zoals door de fabrikant wordt aangegeven.*

Hou de profieldiepte in de gaten.

Controleer de profieldiepte heel nauwkeurig. Deze is namelijk bepalend voor vele belangrijke eigenschappen van de band. Wettelijk moet de profieldiepte minimaal 1,6 mm bedragen. Wie met een kleinere profieldiepte de weg op gaat, riskeert een bekeuring. Soms kan hierdoor ook de verzekering in het gedrang komen.
Handig bij het beoordelen van de profieldiepte is de slijtageindicator (TW = Tread Wear Indicator). Deze bestaat uit gelijkmatig verdeelde dwarsstreepjes in de langsgroeven over de hele bandomtrek die zichtbaar worden wanneer de band tot op 1,6 mm is afgesleten. De winterbanden van bijv Continental zijn voorzien van een extra slijtageindicator die een resterende profieldiepte van 4 mm aangeeft omdat de rijeigenschappen in de winter bij een geringere profieldiepte duidelijk afnemen.
**Daar bij een afgesleten profiel het gevaar voor aquaplaning sterk toeneemt en de remeigenschappen erg verslechteren, is het raadzaam de banden reeds vóór het bereiken van de wettelijk verplichte profieldiepte te vervangen. In het algemeen zijn de volgende vuistregels van toepassing: zomerbanden vervangen vanaf een profieldiepte van 3 mm, winterbanden vanaf een profieldiepte van 4 mm.
profieldiepte

Contact us